Yhdistyneet kansakunnat perustetaan 1945

YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kansakuntien yhteistyöjärjestöksi tavoitteenaan edistää rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmassa.

YK:n peruskirja allekirjoitettiin 24.10.1945 ja on järjestön toiminnan kulmakivi. Peruskirjan mukaan YK:n toiminnan periaatteita ovat  suvereenien valtioiden tasavertaisuus, valtioiden väkivallasta pidättäytyminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Peruskirja korostaa yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä kansojen keskinäistä dialogia ja kansainvälistä yhteistyötä. Peruskirjan säännökset sitovat jokaista jäsenvaltiota ja velvoittavat niitä aktiiviseen toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Peruskirja ei kuitenkaan yksilöi ihmisoikeuksia, eikä siinä määritellä erityisiä mekanismeja ihmisoikeuksien toteuttamiseksi jäsenvaltioissa.

YK:n perustajajäseniä vuonna 1945 oli 51. Suomi hyväksyttiin YK:n jäseneksi vuonna 1955.

Vuonna 2017 YK:n jäsenmaita on 193.

Kuluneiden vuosikymmenten aikana YK:n johdolla on luotu kansainvälinen ihmisoikeussopimusjärjestelmä, joka kattaa merkittävän osan inhimillisen elämän alueista. Sopimukset ovat kaikkia niihin liittyneitä valtioita oikeudellisesti velvoittavia ja siten ihmisoikeuksien tärkein turva. YK seuraa sopimusten toimeenpanoa ja valvoo niiden noudattamista.

Perustuu tekstiin Levin: Ihmisoikeudet. Kysymyksiä ja vastauksia.
Lue lisää: YK-yhdistyneet kansakunnat ja YK.fi