Afrikan yhtenäisyysjärjestön (OAU) yleiskokous hyväksyi Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan 26.6.1981. Lokakuussa 1986 voimaan tulleen peruskirjan ovat ratifioineet kaikki OAU:n jäsenet.

Ihmisten ja kansojen oikeuksien peruskirja

Peruskirjassa on monia elementtejä, jotka erottavat sen muista alueellisista ihmisoikeussopimuksista. Peruskirja kattaa ainutlaatuisesti paitsi taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset myös kansalais- ja poliittiset oikeudet. Lisäksi siinä korostetaan, että nämä kaksi oikeuksien kategoriaa ovat jakamattomia ja toisistaan riippuvaisia. Peruskirja edistää myös kansojen oikeuksia, toisin sanoen ihmisten kollektiivisia oikeuksia ryhmänä.

Kansojen oikeuksien periaatteeseen on yhdistetty käsitys siitä, että ihmiset voivat toteuttaa itseään täysin vain osana ryhmää. Siten ihmisillä on oikeuksien lisäksi myös velvoitteita yhteisöä kohtaan, mukaan lukien velvollisuudet perhettä kohtaan, velvollisuus tehdä työtä kykyjensä mukaan ja maksaa veroja sekä velvollisuus tehdä parhaansa Afrikan yhtenäisyyden lujittamiseksi. Peruskirja velvoittaa valtiot toimimaan siten, että oikeus kehitykseen toteutuu.

OAU:n peruskirjan toteutumista valvoo toimikunta (African Commission of Human and People’s Rights) ja afrikkalainen ihmisoikeustuomioistuin.