Vuonna 1890 perustettu, yli 30 läntisen pallonpuoliskon valtiota edustava Amerikan valtioiden järjestö (OAS) tarjoaa puitteet ihmisoikeusloukkauksia tutkivalle Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnalle.

Ihmisoikeustoimikunta on perustettu vuonna 1959, ja sen päämääränä on edistää ihmisoikeuksien puolustamista ja noudattamista sekä toimia OAS:n neuvoa antavana elimenä. Se vastaanottaa väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia koskevia ilmoituksia ja suorittaa tutkimuksia lähettämällä valtuuskuntia, tekemällä maaselvityksiä ja toimimalla yksilövalituksissa. Toimikunta voi tutkia jonkin maan tilannetta saatuaan raportteja laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista. Tutkintaan sisältyvät tosiasioiden selvittäminen, todistajien kuuleminen ja keskustelu kyseessä olevan hallituksen kanssa. Sen jälkeen toimikunta voi pyytää hallitukselta lupaa vierailla maassa.

Toimikunta voi myös tehdä tutkimuksia paikan päällä OAS:n tai hallituksen pyynnöstä, minkä lisäksi se voi omasta aloitteestaan tutkia ihmisoikeuksien tilaa missä tahansa OAS:n jäsenmaassa ja laatia erityisraportteja. Toimikunta voi vastaanottaa yksilövalituksia valtion tekemiksi väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista, jotka liittyvät oikeuteen elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen, tasa-arvoon lain edessä, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ilmaisun- ja uskonnonvapauteen sekä mielivaltaisten pidätysten kieltoon. Valtioiden ei tarvitse liittyä erityiseen sopimukseen, jotta menettely voisi toimia. Jos toimikunta toteaa loukkausväitteet oikeiksi, se ryhtyy valittajan puolesta keskusteluun kyseessä olevan hallituksen kanssa paljastamatta kuitenkaan hallitukselle valittajan henkilöllisyyttä. Toimikunta raportoi vuosittain OAS:n yleiskokoukselle.

Vuodelta 1969 oleva Amerikan ihmisoikeussopimus tuli voimaan heinäkuussa 1978. Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuin perustettiin sopimuksen mukaan Costa Ricaan. Sopimuksen 62. artikla ulottaa tuomioistuimen toimivallan kaikkiin niihin sopimusvaltioihin, jotka ovat julistuksella tai erityissopimuksella tunnustaneet tuomioistuimen tuomiot sitoviksi. Yhteensä 20 valtioita on tunnustanut tuomiot sitoviksi. Ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirja, joka liittyy taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin (San Salvadorin pöytäkirja), hyväksyttiin 1988, ja se tuli voimaan 16.11.1999.