Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toteutumisen seurantaa varten on perustettu erityinen valvontajärjestelmä.

  1. Valtiot raportoivat määräajoin sopimusvelvoitteiden toimeenpanosta sopimusten yhteydessä perustetulle komitalle.
  2. Valtioiden yleistä ihmisoikeustilannetta seurataan YK:n vertaisarvointijärjelmän avulla.
  3. Pysyvät tuomioistuimet linjaavat päätöksissään ihmisoikeuksien tilaa sopijavaltioissa.

Kansallisella tasolla ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa valvovat useat eri tahot.

Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhdessä muodostamalla kansallisella ihmisoikeusinstituutiolla on keskeinen rooli ihmisoikeuksien edistämisessä Suomessa.

Lisäksi monet kansalaisjärjestöt seuraavat ihmisoikeuksien toteutumista. Järjestöt myös osallistuvat ihmisoikeussopimusten raportointiin tuottamalla tietoa kansallisille ja kansainvälisille valvontaelimille.

Lue lisää:

Haapea, Arto, toim. (2002) Ihmisoikeudet 2000-luvulla, Sopimuksia ja asiakirjoja, Edita Publishing, Helsinki.

Hanski, Raija ja Suksi, Markku, eds. (2004) An Introduction to the International Protection of Human Rights, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Gummerus, Jyväskylä.

Koivurova, Timo ja Pirjatanniemi, Elina, toim. (2014) Ihmisoikeuksien käsikirja, Tietosanoma, Tallinna.