YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelu

YK:n ihmisoikeusneuvosto aloitti toimintansa vuonna 2006. Sen yhteyteen perustettiin valtoiden välisen vertaistarkastelun mekanismi, Universal Periodic Review, UPR. Sen avulla neuvosto tarkasteleen kaikkien YK:n jäsenmaisen ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista säännöllisesti.

Ensimmäisen tarkastelukierros toteettiin vuosina 2008–2011, jolloin käsiteltiin jokaisen jäsenvaltion ihmisoikeustilanne. Suomi on ollut arkastelun kohteena kolmesti, vuonna 2008, 2012 ja 2017.

UPR-tarkastelu on monivaiheinen prosessi, jonka keskiössä on valtioiden välinen vuoropuhelu kulloinkin tarkastelun kohteena olevan valtion ihmisoikeustilanteesta.

Vuoropuhelussa muut YK:n jäsenvaltiot esittävät tarkasteltavan valtion valtuuskunnalle kysymyksiä ja antavat suosituksia kansallisen ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi.  Vuoropuhelut pohjautuvat etukäteen laadittuihin asiakirjoihin tarkasteltavan valtion kansallisesta ihmisoikeustilanteesta. Vuoropuhelun jälkeen kunkin tarkastelussa olleen maan tulee toimeenpanna hyväksymiään suosituksia.

UPR:sta on varsin lyhyessä ajassa kehittynyt poliittiselta painoarvoltaan merkittävä kansainvälinen mekanismi, joka täydentää muita YK:n ihmisoikeusintrumentteja.