Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus tuli voimaan 1969. Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia sekä kriminalisoida rotusyrjintä ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 13.8.1970.

Rotusyrjinnän vastainen komitea

Rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen toteutumista valvoo rotusyrjinnän vastainen komitea (CERD). Komitea koostuu 18 riippumattomasta asiantuntijasta.

Komitean tärkein tehtävä on käsitellä sopimusvaltioiden laatimat määräaikaisraportit toimenpiteistä, joihin valtiot ovat ryhtyneet sopimuksen velvoitteiden toimeenpanemiseksi. Valtiot ovat edustettuina raporttien käsitellyssä.

Loppuraportissaan komitea kommentoi tehtyjä toimenpiteitä ja ehdottaa keinoja, joilla sopimuksen toimeenpanoa voitaisiin tehostaa. Komitea raportoi vuosittain YK:n yleiskokoukselle, sen ehdotukset ja yleiset suositukset vaativat yleiskokouksen hyväksymisen.

Komitealla on mahdollisuus käsitellä myös valtiodien välisiä valituksia. Niitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole tehty.

Yksilövalitukset

Komitealla on mahdollisuus tutkia suljetussa istunnossa valtioita vastaan tehtyjä yksilö- tai ryhmävalituksia sillä ehdolla, että kyseessä oleva valtio on tunnustanut oikeuden yksilövalituksiin. Menettely otettiin käyttöön joulukuussa 1982, ja oikeuden on tunnustanut yli 20 valtiota. Ennen valituksen tekemistä kaikki kansalliset oikeussuojakeinot tulee olla käytetty.