YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 13.12.2006. Sopimus avattiin allekirjoituksille 30.3.2007.

Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten valtioiden joukossa. Sopimuksen ratifiointiprosessi kesti kuitenkin kauan, ja se ratifioitiin vasta vuonna 2016. Sopimuksen voimaansaattaminen edellytti muutoksia kansallisessa lainsäädännössä.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on turvata vammaisille henkilöille yhdenvertainen kohtelu ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Tavoitteena on myös turvata vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus, parantaaa heidän yhteiskunnallista osallistumista ja lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea

Vammaisten ihmisoikeussopimuksen toteutumista valvoo vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea. Komitean tärkein tehtävä on tutkia sopimusvaltioiden laatimat määräaikaisraportit toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet sopimusvelvoitteiden toimeenpanemiseksi. Loppuraportissaan komitea ehdottaa keinoja, joilla sopimusta voitaisiin noudattaa entistä tehokkaammin.