Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet sekä muut viranomaiset ja viranhaltijat noudattavat lakia ja täyttävät niille lain mukaan kuuluvat velvollisuudet. Valvonnan kohteena ovat lisäksi muut julkista tehtävää hoitavat tahot.

Lisäksi oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu seurata, että perus- ja ihmisoikeudet sekä hyvä hallinto toteutuvat Suomessa.

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja viranhaltijoista tai muista tahoista, jotka hoitavat julkista tehtävää. Kantelujen lisäksi oikeusasiamies tekee oma-aloitteisesti selvityksiä ja tarkastuksia laitoksiin sekä tutkii viranomaistoimintaa.

Eduskunnan oikeusasiamiestä ja oikeuskansleria kutsutaan ylimmiksi laillisuusvalvojiksi.

Tutustu oikeusasiamiehen toimintaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.