Tahdonvastaisia katoamisia koskeva sopimus

Kansainvälinen yleissopimus kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta on hyväksytty vuonna 2006 ja se on tullut voimaan vuonna 2010. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen vuonna 2007. Ratifiointiprosessi on kuitenkin vielä kesken.

Tahdonvastaisella katoamisella tarkoitetaan pidätystä, vangitsemista, sieppausta tai muuta vapaudenriistoa, joka on valtion toimeenpanema taikka sen toimeksiannosta tai suostumuksesta tehty. Se sisältää myös sen, että vapaudenriiston jälkeen vapaudenriistoa ei tunnusteta taikka henkilön kohtalo tai olinpaikka salataan, minkä seurauksena henkilö on oikeussuojan ulottumattomissa. Tahdonvastaisia katoamisia ei sallita missään tilanteissa.

Tahdonvastaisia katoamisia koskevan yleissopimuksen toteutumista valvoo tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä komitea.