Vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimus

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on hyväksytty vuonna 2006 ja avattu allekirjoituksille vuonna 2007. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen ensimmäisten valtioiden joukossa. Sopimuksen ratifiointiprosessi kesti kuitenkin kauan, ja se ratifioitiin vasta vuonna 2016. Sopimuksen voimaansaattaminen edellytti muutoksia kansallisessa lainsäädännössä.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on turvata vammaisille henkilöille yhdenvertainen kohtelu sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Tavoitteena on myös turvata vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus, parantaa heidän yhteiskunnallista osallistumistaan sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen toteutumista valvoo YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea. Komitean tärkein tehtävä on tutkia sopimusvaltioiden laatimat määräaikaisraportit toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet sopimusvelvoitteiden toimeenpanemiseksi.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle toimitetut määräaikaisraportit
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean antamat suositukset