Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien sopimus

Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojaamista koskeva yleissopimus on hyväksytty vuonna 1990 ja se on tullut voimaan vuonna 2003.
Siirtotyöläiset ja heidän perheensä ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa. Sopimuksen ensisijainen tavoite on suojella heitä hyväksikäytöltä ja ihmisoikeusloukkauksilta.

Suomi ei ole ratifioimassa sopimusta. Suomen kanta on, että Suomen lainsäädännössä ei erotella siirtotyöntekijöitä muista maahanmuuttajista. Heitä suojaavat samat perustuslain ja Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten takaamat oikeudet kuin muitakin maahanmuuttajia. Mikään muukaan EU-valtio ei ole ratifioinut sopimusta.

Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojaamista koskevan yleissopimuksen toteutumista valvoo siirtotyöläisten oikeuksia käsittelevä komitea.