Lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus (1989) on tällä hetkellä laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Sopimuksen ulkopuolella on vain Yhdysvallat. Sopimus on tullut Suomessa voimaan vuonna 1991. Sopimukseen kuuluu kolme valinnaista lisäpöytäkirjaa, jotka on hyväksytty vuosina 2000 ja 2011.

Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen tärkein tavoite on perusoikeuksien, kuten terveyden, koulutuksen, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille, kaikkialla maailmassa.

Valtioiden tulee toiminnassaan ottaa huomioon lasten etu ja erityistarpeet sekä kuunnella lasten mielipiteitä. Lapsen etu tulee aina ottaa huomioon kaikissa lasta koskevissa päätöksissä. Lapsen etua tulee arvioida myös muussa päätöksenteossa, jolla on vaikutusta lapsen elämään.

Lisäksi sopimusvaltioilla on sopimuksen mukaan aktiviinen tiedotusvelvoite. Se tarkoittaa, että sopimuksen sisältö tulee saattaa laajasti kansalaisten tietoisuuteen. Myös lasten tulee saada tietoa ja opetusta heille kuuluvista oikeuksista.

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo lapsen oikeuksien komitea. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta ja sopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä.

Lapsen oikeuksien komitealle toimitetut määräaikaisraportit
Lapsen oikeuksien komitean antamat suositukset