Maailmassa on alueellisia järjestöjä, joilla on pysyvät ihmisoikeuksien suojelujärjestelmät: Euroopan neuvosto (EN), Afrikan yhtenäisyysjärjestö (OAU) ja Amerikan valtioiden järjestö (OAS). Ne ovat laatineet ihmisoikeusasiakirjoja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen innoittamina.

Euroopassa tärkein ihmisoikeusjärjestö on Euroopan neuvosto. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen (1950) on liittynyt 47 valtiota, ja sen toteutumista valvoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT). Euroopan unionin (EU) kehittymisen myötä EU:n lainsäädäntö on tullut kansallisen lainsäädännön rinnalle. Siten EU:n perusoikeuksien julistus suojaa unionin kansalaisten ihmisoikeuksia. Myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) toimii ihmisoikeuksien puolesta. Etyjin toiminta on keskittynyt Itä-Euroopan maiden demokratisaation tukemiseen, kriisitilanteisiin ja vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen.

Amerikan valtioiden järjestöllä (OAS) on oma ihmisoikeussopimuksensa ja ihmisoikeustuomioistuin, jonka päätöksiä sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan. Demokratian arvoja korostavan ihmisoikeussopimuksen (1969) on allekirjoittanut 35 valtiota.

Afrikassa ihmisoikeuksien perustan muodostaa afrikkalainen ihmisten ja kansojen oikeuksien julistus (1981). Jo sen nimikin kertoo, että afrikkalaisen näkemyksen mukaan oikeuksia on ihmisten lisäksi myös yhteisöillä. Julistukseen on sitoutunut 53 valtiota, ja sen noudattamista valvoo ihmisten ja kansojen oikeuksien toimikunta.

Muilla mantereilla ei ole varsinaisia ihmisoikeusjärjestöjä. Alueellisen ihmisoikeusjärjestelmän luomisesta keskustellaan Aasiassa, Tyynenmeren valtioissa sekä Lähi-idässä ja Brittiläisessä kansainyhteisössä.

Islamilainen konferenssi, 57 valtiota, on laatinut Kairon julistuksen ihmisoikeuksista islamissa (1990). Arabimaiden liitto, johon kuuluu 22 valtiota, on myös laatinut arabialaisen ihmisoikeusperuskirjan (1994, astui voimaan 2004), jonka on ratifioinut 13 maata.

Aasian valtioiden ihmisoikeuksiin keskittyvän ministeritason tapaamisen tuloksena on laadittu Bangkokin julistus ihmisoikeuksista (1993).