Muita alueellisia järjestelmiä ja sopimuksia

Eurooppalaisten ihmisoikeussopimusten lisäksi on olemassa muita alueellisia järjestelmiä ja sopimuksia. Afrikan ihmisoikeusjärjestelmä (AU), Amerikan valtioiden ihmisoikeusjärjestelmä (OAS) ja Aasian ihmisoikeusjulistus (ASEAN).

Afrikan yhtenäisyysjärjestö (OAU) perustettiin vuonna 1963. OAU on vuonna 2000 muutettu Afrikan unioniksi (AU). OAU:n yleiskokous hyväksyi vuonna 1981 Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan (African Charter on Human and People’s Rights). Peruskirja on myös AU:ssa noudatettava ihmisoikeussopimus.

Amerikan valtioiden järjestö (Organization of American States, OAS)  on vuonna 1890 perustettu alueellinen ihmisoikeusjärjestelmä. Se on vastuussa ihmisoikeuksien valvonnasta, edistämisestä ja turvaamisesta Amerikan valtioissa. OAS:ään kuuluvat kaikki Amerikkojen 35 itsenäistä valtiota.

Kaakkois-Aasian valtioiden liitto ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) on ottanut tärkeitä edistysaskelia alueellisen ihmisoikeusjärjestelmän luomiseksi Kaakkois-Aasiaan.

Islamilaisten maiden järjestö (OIC) on laatinut Kairon julistuksen ihmisoikeuksista islamissa (1990).