Yleisesti taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista

Taloudellisilla, sosiaalisilla ja sivistyksellisillä oikeuksilla (TSS-oikeudet) tarkoitetaan ihmisoikeuksia, jotka koskevat ihmisarvoisen elämän edellyttämiä, perustavanlaatuisia sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita. TSS-oikeudet koskevat mm. oikeuksia työpaikalla, sosiaaliturvaa, koulutusta sekä majoituksen, ruuan ja veden saatavuutta.

TSS-oikeuksiin lukeutuvat mm. oikeus riittävään ravintoon, oikeus riittävään majoitukseen ja oikeus opetukseen. TSS-oikeuksia ovat myös esimerkiksi oikeus terveyteen, oikeus sosiaaliturvaan, oikeus osallistua kulttuurielämään, oikeus veteen ja saniteettijärjestelmiin, sekä oikeus työhön.