Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimus

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus, 1966) sisältää muun muassa työhön ja työoloihin, terveyteen ja hyvinvointiin, asumiseen, koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä oikeuksia. Sopimukseen sisältyy myös oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon, minkä lisäksi perheen suojelu on turvattu TSS-sopimuksessa. Sopimuksen valinnainen lisäpöytäkirja on astunut voimaan vuonna 2008. TSS-sopimus on tullut Suomessa voimaan vuonna 1975.

Jokainen sopimukseen liittynyt valtio sitoutuu, käytettävissään olevien voimavarojen mukaan, toimenpiteisiin sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. TSS-sopimuksessa suojeltuja oikeuksia ei voi peruuttaa.

TSS-sopimuksen toteutumista valvoo TSS-komitea. Komitea käsittelee valtioiden määräaikaisraportteja sekä yksilövalituksia.

Lisäksi TSS-komitea voi ECOSOCin pyynnöstä valmistella yleiskommentteja TSS-sopimuksen eri artikloista ja säädöksistä. ECOSOC (United Nations Economic and Social Council, YK:n talous- ja sosiaalineuvosto) vastaa yhdessä yleiskokouksen kanssa taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvistä tehtävistä. Neuvosto neuvoo jäsenvaltioita toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ja antaa jäsenvaltioille toimintasuosituksia. TSS-komitean ECOSOCin pyynnöstä laatimien yleiskommenttien tarkoituksena on avustaa sopimukseen liittyneitä maita täyttämään raportointivelvoitteensa sekä edistää vaihteittain sopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumista.

YK:n TSS-komitealle toimitetut määräaikaisraportit
YK:n TSS-komitean antamat suositukset