Aasian ihmisoikeusjärjestelmä

Kaakkois-Aasian valtioiden liitto ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) on ottanut tärkeitä edistysaskelia alueellisen ihmisoikeusjärjestelmän luomiseksi Kaakkois-Aasiaan.

ASEANin peruskirja (The Charter of the Association of Southeast Asian Nations) on tullut voimaan joulukuussa 2008, kun kaikki 10 jäsenvaltiota olivat ratifioineet sen. Peruskirjan johdannossa, tarkoituksessa ja periaatteissa viitataan ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun. Lisäksi peruskirjan 14 artiklassa sitoudutaan erityisen ihmisoikeuselimen perustamiseen.

ASEAN-valtioiden hallitustenvälisen ihmisoikeustoimikunnan (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) tehtävät on määritelty vuonna 2009 ja komitea on tavannut virallisesti ensimmäisen kerran vuonna 2010. Toimikunnan laatima ASEANin ihmisoikeusjulistus on hyväksytty vuonna 2012.

Toimikunnan ensisijainen tarkoitus on edistää ja suojella ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Toimikunnalla ei ole toimivaltaa tutkia ihmisoikeusloukkauksia koskevia valituksia. Toimikunta voi laatia strategioita perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä lisätä yleistä tietoa koulutuksen, tutkimuksen ja tiedonvälityksen kautta. Lisäksi toimikunta voi kouluttaa ASEANin jäsenvaltioita, kehottaa niitä hyväksymään ihmisoikeussopimuksia ja tarjota pyynnöstä neuvoja ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa.

ASEAN on lisäksi vuonna 2010 perustanut naisten ja lasten oikeuksien toimikunnan (ASEAN Commission for the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children). Toimikunnan ensisijainen tehtävä on naisten ja lasten oikeuksien edistäminen ja suojelu ASEANin alueella. Myöskään naisten ja lasten oikeuksien toimikunnalla ei ole toimivaltaa tutkia naisten ja lasten oikeuksien loukkauksia koskevia valituksia. Toimikunta voi edistää ASEANin naisten ja lasten oikeuksia koskevien instrumenttien käyttöönottoa, tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja lapsia sekä lisätä yleistä tietoisuutta naisten ja lasten oikeuksista. Toimikunta voi myös avustaa ASEANin jäsenvaltioita naisten ja lasten oikeuksien toteuttamisessa, kannustaa näitä keräämään tietoa oikeuksien toteutumisesta sekä mahdollistaa tietojen jakamisen jäsenvaltioiden kesken.

ASEANissa on myös vuonna 2007 perustettu toimikunta siirtotyöläisten oikeuksien suojaamisesta ja edistämisestä annetun julistuksen toimeenpanemiseksi (ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers). Kuten nimi osoittaa, komitean tarkoituksena on toimeenpanna siirtotyöläisten oikeuksien suojaamisesta ja edistämisestä annettu julistus.