Yleissopimukset ja julistukset

Kansainväliset yleissopimukset sitovat oikeudellisesti niitä valtioita, jotka ovat ratifioineet ne. Ratifioimisella tarkoitetaan, että sopimus on sisällytetty valtion omaan lainsäädäntöön. Käytännön toteutus vaihtelee maittain. Jotkut valtiot, kuten Suomi, pyrkivät saattamaan lainsäädäntönsä yleissopimuksen vaatimusten mukaiseksi ennen ratifioimista. Toiset valtiot taas saattavat lainsäädäntönsä yleissopimuksen vaatimusten mukaiseksi vasta yleissopimuksen ratifioimisen jälkeen.
Julistus sen sijaan on asiakirja, jonka allekirjoittaneet maat ovat ilmaisseet hyväksyntänsä asiakirjan pyrkimyksille ja periaatteille. Julistus ei ole oikeudellisesti sitova, mutta se on moraalisesti velvoittava.