Yleisesti kansalais- ja poliittisista oikeuksista

Kansalais- ja poliittiset oikeudet (KP-oikeudet) suojaavat yksilöiden vapautta elää ilman, että valtio tai muut toimijat puuttuvat heidän toimiinsa. Lisäksi KP-oikeuksilla turvataan yksilöiden oikeutta osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan ilman syrjintää tai sortoa.

Kansalaisoikeuksilla viitataan yksilöiden itsemääräämisoikeutta turvaaviin oikeuksiin. Kansalaisoikeuksiin lukeutuvat mm. oikeus elämään, kidutuksen kielto ja syrjinnän kielto. Lisäksi kansalaisoikeuksia ovat esimerkiksi ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapaus, mielipiteen- ja sananvapaus, oikeus yksityisyyteen, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen sekä oikeus turvapaikkaan.

Poliittiset oikeudet puolestaan lähtevät ajatuksesta, että kaikilla kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus, ilman kohtuuttomia rajoituksia, osallistua julkiseen toimintaan joko suoraan tai valittujen edustajien välityksellä. Poliittisiin oikeuksiin lukeutuvat mm. yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, oikeus äänestää ja vetoomusoikeus. Lisäksi poliittisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin sekä oikeus muutoksenhakuun.

Lue lisää kansalais- ja poliittisista oikeuksista:

Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
Kidutuksen kielto
Mielipiteen- ja sananvapaus
Oikeus elämään
Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon