Nuorisotyöntekijät kohtaavat ihmisoikeuskysymyksiä monella tavalla nuorisotyössä. Kyse voi olla esimerkiksi nuoren itsemääräämisoikeudesta tai sananvapaudesta.

Ihmisoikeudet nuorisotyön arjessa

Käsitys omista oikeuksista ja vastuu muiden oikeuksien toteutumisesta kehittyvät erilaisten arjen kokemusten kautta. Epäoikeudenmukainen kohtelu tai kokemus syrjityksi tulemisesta muovaavat käsitystämme oikeudenmukaisuudesta. Oman ja toisten toiminnan kriittinen tarkastelu ja stereotyyppisten ajattelumallien haastaminen on ensimmäinen askel ihmisoikeusmyönteisen toimintakulttuurin luomiseen.

Nuorisotyöntekijän on hyvä tarkastella myös omia toimintatapojaan. Tahattomat tai vitseiksi tarkoitetut lausahdukset saattavat olla loukkaavia. On tärkeää muistaa, että nuoret oppivat mallista. Kasvattajan paras ihmisoikeusteko onkin toimia itse esimerkkinä ja pyrkiä aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Yksi nuorisotyön tavoitteista on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista. Nuorisotyön vahvuus on tukea jokaisen kasvua vastuunsa tunnistavaksi ja kantavaksi ihmiseksi. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa toiminnassa.

Harjoituksia nuorten kanssa tehtäväksi

Ihmisoikeuskasvatuksella lisätään nuorten tietoisuutta ihmisoikeuksista. Materiaalipankistamme löytyy menetelmäoppaita ja monenlaisia harjoituksia, joita voi tehdä yhdessä nuorten kanssa.

Yhdenvertaisuus nuorisotyössä

Nuorisotyön on oltava avointa kaikille. Käytännössä se, että jokainen nuori voisi taustastaan ja ominaisuuksistaan riippumatta osallistua valitsemallaan tavalla toimintaan, vaatii suunnitelmallista työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi Koordinaatin sivuilta löytyy opas yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen nuorisotyössä (pdf).

Suunnitelmat auttavat syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisyssä, mutta eivät voi koskaan täysin poistaa niitä. Syrjintätilanteisiin on puututtava määrätietoisesti. Lue blogiteksti siitä, miten puuttua syrjintään ja häirintään nuorisotyössä.

Lue juttu ja katso Ihmisoikeudet nuorisotyössä -webinaari täältä.

Ihmisoikeusliiton blogitekstejä ihmisoikeuksista ja nuorisotyöstä:

Sarjakuva: Syrjintään puuttuminen nuorisotyössä

 

1. Pysäytä tilanne.

Sarjakuva syrjintään puuttumisesta. Pysäytä tilanne.

2. Keskustele.

Sarjakuva syrjintään puuttumisesta. Keskustele.

3. Toimikaa yhdessä.

Sarjakuva syrjintään puuttumisesta. Toimikaa yhdessä.