Rotusyrjinnän vastainen yleissopimus

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (1969) tarkoituksena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia sekä kriminalisoida rotusyrjintä ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Yleissopimus on tullut Suomen osalta voimaan vuonna 1970.

Rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen toteutumista valvoo rotusyrjinnän vastainen komitea (CERD). Sen tärkein tehtävä on käsitellä sopimusvaltioiden laatimia määräaikaisraportteja toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet sopimuksen velvoitteiden toimeenpanemiseksi, ja antaa suosituksia valtioille. Komitea voi lisäksi tutkia yksilö- tai ryhmävalituksia, mikäli valituksen kohteena oleva valtio on tunnustanut oikeuden yksilövalituksiin. Komitealla on myös mahdollisuus käsitellä valtioiden välisiä valituksia. Niitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole tehty.

YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle toimitetut määräaikaisraportit
YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitean antamat suositukset