Mitä osallistumisoikeus merkitsee?

Ihmisoikeuksiin kuuluu yhtäläinen oikeus osallistua oman maan julkiseen elämään, muun muassa vapaiden vaalien ja julkisiin tehtäviin hakeutumisen kautta. Tämä oikeus merkitsee siis mahdollisuutta toisaalta olla valitsemassa edustajia julkisiin tehtäviin, kuten kansanedustajan tai kunnanvaltuutetun tehtävään, sekä toisaalta asettua itse ehdolle niihin.

Suomessa pääsääntöisesti kaikilla, joilla on oikeus äänestää tietyissä vaaleissa, on myös oikeus asettua kyseisissä vaaleissa ehdolle. Poikkeuksen muodostavat presidentinvaalit, joissa ehdokkaan on oltava Suomen kansalainen, mutta äänestää saavat nekin, jotka eivät itse ole vaalikelpoisia presidentiksi.

Yhdessä sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden kanssa oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon merkitsee oikeutta demokratiaan. Vapaat vaalit ovat demokratiassa keskeinen elementti. Demokratian muita olennaisia vaatimuksia ovat ihmisoikeuksien suojelu ja oikeusvaltioperiaate.

Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon ihmisoikeussopimuksissa

YK:n ihmisoikeussopimukset

Oikeus osallistua on selvästi poliittinen oikeus, joten se sisältyy kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus puolestaan korostaa, että naisilla tulee olla tasavertaiset oikeudet osallistua ja edustaa maataan kansainväliselläkin tasolla.

Euroopan ihmisoikeussopimus

Euroopan ihmisoikeussopimus ei varsinaisesti sisällä artiklaa, joka takaisi oikeuden osallistua julkiseen toimintaan tai poliittiseen päätöksentekoon. Sen sijaan sopimus sallii sananvapauden, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden tai syrjinnän kiellon sitä estämättä ulkomaalaisten henkilöiden poliittisen toiminnan rajoittamisen. Oikeus vapaisiin vaaleihin ilmaistaan sopimuksen ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa.

Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon – Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä