Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisella julistuksella (1948) on ollut suuri merkitys kansainvälisen ihmisoikeussopimusjärjestelmän rakentumisessa. Julistuksessa mainitut oikeudet ovat antaneet perustan yli 90 YK:ssa hyväksytylle sopimukselle, julistukselle ja muulle asiakirjalle. Julistusta voidaankin perustellusti kutsua yhdeksi tärkeimmäksi ihmisoikeusasiakirjaksi.

Ihmisoikeuksien julistus on nimensä mukaisesti julistus, eikä se sinänsä ole oikeudellisesti sitova. Julistuksen voidaan kuitenkin katsoa tulleen osaksi ns. tavanomaista kansainvälistä oikeutta ja saavuttaneen yleismaailmallisen hyväksynnän. Näin ollen sen voidaan tulkita sitovan valtioita. Sitovuuden puolesta puhuu myös se, että julistuksen periaatteet on vahvistettu monissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Lue Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus