Yhteisten varojen käyttö

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Varallisuus ei jakaudu tasan Suomessa eikä maailmassa. Yhteiskunnan jokaisen jäsenen hyvinvointia on pyritty turvaamaan verotusjärjestelmän avulla.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Miten oikeus omaisuuteen ja omistamiseen on määritelty ihmisoikeussopimuksissa?
  • Miten omaisuuden jakautumista on eri aikoina pyritty säätelemään?
  • Mitä haasteita varallisuuden keskittymisestä voi seurata?
  • Mihin ja miten veroja käytetään?

Selvittäkää, miten veroaste Suomessa määräytyy.

Piirtäkää ajatuskartta verovarojen käytöstä (esimerkiksi opetus, terveydenhuolto, liikenne jne). Selvittäkää kunkin sektorin osuus kokonaisveroasteesta.