Syrjinnän kielto

 • 30–60 min
 • Pari- tai pienryhmätehtävä

Uudistettu yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuoden 2015 alussa. Syrjintäsuoja on aikaisempaa laajempi ja kattaa etnisen syrjinnän lisäksi syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Selvittäkää mitä laissa määritellyt eri syrjinnän muodot tarkoittavat:

  • Välitön syrjintä
  • Välillinen syrjintä
  • Rakenteellinen syrjintä
  • Häirintä

  Etsikää arkielämän esimerkkejä syrjinnän eri muodoista.