Vapaus valita asuinpaikkansa

1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä.

2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

13. artikla. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä
  • Kartta, kyniä

Vapaus valita asuinpaikkansa

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä oikeus valita asuinpaikkansa tarkoittaa? Mitä, jos vapautta ei olisi?
  • Löydättekö historiasta tilanteita, joissa ihmisiä on velvoitettu muuttamaan tahdonvastaisesti tietyille alueille?
  • Selvittäkää, millä edellytyksin Suomessa saa asua.
  • Selvittäkää, missä tilanteissa on mahdollista määrätä maahantulokielto.

Listatkaa karttaan luokanne seinälle luokkalaistenne asuinpaikkoja. Merkitkää karttaan myös aiempia asuinpaikkojanne ja pohtikaa yleisiä syitä muuttamiselle. Miltä muuttaminen on tuntunut? Millaisia ilonaiheita tai haasteita muuttoihin on liittynyt?