Elämän puu

 • 60-90min
 • ryhmätehtävä
 • eri väristä paperia, isoja paperiarkkeja, kyniä, teippiä/sinitarraa

Elämän puu – mitä tarvitaan hyvään elämään

Jakaantukaa 4-6 hengen pienryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle kirjoituspaperia, kyniä ja värillisiä puun lehtiä.

Tehtävässä pohditaan hyvä elämän edellytyksiä, mitä se mielestänne tarkoittaa? Mitä ilman ette voisi tulla toimeen? Mistä voisitte tarvittaessa luopua? Millaisia ihmisoikeusnäkökulmia havaitsette?

 1. Miettikää ensin jokainen itsenäisesti (5-10 minuuttia) asioita, jotka ovat mielestänne hyvän elämän perusedellytyksiä. Kirjoittakaa YKSI asia YHTEEN lehteen.
 2. Jatkakaa pohdintaa ryhmänä. Kootkaa ryhmänne kaikki lehdet yhteen ja valitkaa niistä YKSIMIELISESTI 10 lehteä, joissa on mielestänne KAIKKEIN tärkeimmät asiat. MIettikää perustelut valinnoille.
 3. Toteutuakseen asioiden edistäminen vaatii yhdessä sopimista ja yhteisiä päätöksiä. Perustelkaa pois jääneiden lehtien osalta, miksi ne eivät valikoituneet 10 tärkeimmän asian joukkoon.

Kootkaa ryhmittäin lehdet tilan seinälle puun oksille, perustelkaa ryhmänne valinnan muille. Sijoittakaa ylijääneet lehdet puun juurelle, perustelkaa valintanne.

Tarkastelkaa syntyneen puun lehvästöä. Millaisia asioita havaitsette? Millaisia asoita jäi puun juurelle?

Harjoituksen purku:

 • käykää tehtävä ja ryhmien valinnat läpi kunkin ryhmän kohdalla lyhyesti. Millainen oli valintaprosessi? Syntyikö päätökset yksimielisesti? Millaisia perusteluja ryhmissä esitettiin?
 • Tarkastelkaa syntyneen puun lehvästöä yhdessä YK:n ihmisoikeusjulistuksen tai lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Mitä huomaatte?
 • Miettikää lopuksi mitä muuta puu tarvitsee, jotta sen kaikki lehdet voivat hyvin? Pohtikaa asiaa ihmisoikeusnäkökulmasta.
  • esimerkiksi: juuret, ilma, ravinteet –> valtion toimet, kansainväliset sopimukset, yhteinen päätöksenteko
  • Kenen vastuulla ihmisoikeuksien toteutuminen on? Mitkä ovat yksilön velvollisuudet?

Ohjaajan ennakkovalmistelut:

 • leikkaa värillisestä papereista puun lehtiä, eri kokoisia ja värisiä
 • leikkaa ruskeasta paperista puun runko, juuret ja oksia
 • kiinnitä tilan seinälle puun runko, juuret ja oksat TAI kiinnitä osat isolle paperiarkille

Taustaa:

 • Ihmisoikeuksien keskeinen tavoite on turvata jokaiselle hyvän elämän edellytykset. Se miten “hyvän elämän”  määrittelemme, saattaa vaihdella. Kuitenkin tietyt elämän perusedellytykset on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Harjoituksen tavoitteena on havainnollistaa näitä oikeuksia, ja  pohtia yksilön tarpeiden suhdetta yhteisön velvollisuuksiin edistää hyvää elämää.