Eriarvoinen kohtelu

  • 20–30 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Syrjimättömyys tai yhdenvertaisuus eivät tarkoita kaikkien kohtelemista samalla tavalla. Yhdenvertaisuuteen kuuluu myös ihmisten erilaisuuden ja erilaisten lähtökohtien huomioiminen. Joissakin tilanteissa yhdenvertaisuutta pyritään edistämään positiivisen diskriminaation avulla.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä positiivinen diskriminaatio tarkoittaa?
  • Antakaa esimerkkejä tilanteista, joissa yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää erilaista kohtelua eri ihmisille.