Ihmiskauppa ja pakkotyö

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Ihmiskauppa ja pakkotyö

Ihmiskauppa ja siihen rinnastettava hyväksikäyttö on huomattava ihmisoikeushaaste. Ihmiskauppa on merkittävä harmaan talouden alue, jossa liikkuu maailmanlaajuisesti huomattavia summia rahaa. Ihmiskaupan motiivina on useimmiten taloudellinen hyöty. Hyvin usein ihmiskaupan tai pakkotyön uhriksi ajaa köyhyys ja toivottomuus. Usein uhrit ovat luottaneet työn välittäjän lupauksiin paremmasta tulevaisuudesta. Todellisuus saattaa olla aivan toinen.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Kuinka yleistä ihmiskaupan arvoidaan olevan?
  • Millaisia summia ihmiskauppaan maailmanlaajuisesti arvellaan littyvän?
  • Millaisia ihmiskaupan muotoja on olemassa?
  • Miten Suomen lainsäädäntö suhtautuu ihmiskauppaan?
  • Onko Suomessa ihmiskauppaa?