Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Pohditaan miten ihmisoikeudet toteutuvat eri puolella maailmaa.

  • 30 min
  • 1-15
  • Ihmisoikeudet-kortit, liima/teippi/sinitarra

Jaa osallistujat kahteen ryhmään. Tulosta ja leikkaa kaksi IHMISOIKEUDET (pdf) korttisarjaa.
Pyydä osallistujia ryhmässä 1 valitsemaan korttipinosta ne oikeudet, jotka heidän mielestään toteutuvat hyvin tai melko hyvin Suomessa / maailmalla.
Pyydä osallistujia ryhmässä 2 valitsemaan korttipinosta ne oikeudet, jotka eivät heidän mielestään toteudu lainkaan tai toteutuvat heikosti Suomessa / maailmalla.
Kiinnittäkää oikeudet erillisille papereille.
Mitä tulisi mielestänne tehdä, jotta toteutumattomat oikeudet toteutuisivat. Mitä voitte itse tehdä asioiden muuttamiseksi? Kirjatkaa erilliselle paperille toimenpide-ehdotuksia.