Ihmisoikeusbingo

  • 30–60 min
  • Ryhmätehtävä
  • Bingopohja, kyniä, vastauslomake opettajalle

Tulosta jokaiselle osallistujalle oma bingopohja (docx). Kiertäkää tilassa ja etsikää vastauksia toinen toisiltanne. Itse EI SAA vastata omaan paperiinsa, vaan tarkoitus on kysellä vastauksia toinen toiselta. Kun olette saaneet vastaukset jokaiseen bingoruutuun, peli päättyy. Käykää kohdat läpi yhdessä keskustellen.

Vinkkejä harjoituksen vetäjälle:

  • Voit mukauttaa kysymysten vaikeustason kohderyhmälle sopivaksi.
  • Harjoituksen haastavuutta voit muokata vähentämällä tai lisäämällä kysymysruutuja.
  • Harjoitus toimii kaikilla ikäryhmillä ja kaikenkokoisissa ryhmissä.
  • Mikäli tila ei salli liikkumista, tehkää harjoitus ulkona. Tarvittaessa voitte tehdä harjoituksen myös pari- tai ryhmätyöskentelynä.
  • Muista tehdä itsellesi yksi lomake, jossa on oikeat vastaukset (docx).

Tulosta bingopohja ja vastaukset:

  1. IHMISOIKEUSBINGO pohja (docx)
  2. IHMISOIKEUSBINGO vastaukset (docx)