Kokemuksia työelämästä

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Haastatelkaa vanhempianne tai muita pitkään työelämässä olleita tuttavianne. Koettakaa löytää haastateltavaksi sekä työntekijöitä että työnantajia.

Valmistelkaa yhteinen kysymyslista ennen haastattelujen aloittamista.

Kysykää haastateltavilta muun muassa:

  • työajasta ja työn aikatauluttamisesta
  • lomista ja vapaapäivistä
  • työturvallisuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista
  • työn sisällöstä ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työhön
  • kokemuksista työn oikeudenmukaisuudesta ja mielekkyydestä.

Kootkaa saamanne vastaukset luokan seinälle julisteeksi. Mitä havaitsette? Löydättekö alakohtaisia eroja? Mitä havaitsette työajoissa, työnkuvissa tai mahdollisuudessa säädellä omaa työaikaa?