Kuka on pakolainen?

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Vainon kohteeksi joutuneen oikeus hakea turvapaikkaa on turvattu Ihmisoikeuksien julistuksen 14. artiklassa.

Tutustukaa pareittain tai pienryhmissä turvapaikkaprosessiin ja pakolaisuuteen liittyviin käsitteisiin. Keskustelkaa siitä, mitä eri käsitteet tarkoittavat.

Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman maansa ulkopuolella. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei voi pelkonsa vuoksi turvautua kyseisen valtion suojeluun.

Turvapaikanhakija hakee turvaa vieraasta valtiosta. Hakemus tehdään mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Suomessa hänelle voidaan myöntää pakolaisstatus tai oleskelulupa.

Kiintiöpakolainen: Suomen valtio varautuu vuosittain talousarviossaan ottamaan vastaan tietyn määrän pakolaisia. Osa kiintiöstä varataan hätätapauksille. Turvapaikanhakijoista poiketen kiintiöpakolaiset ovat saaneet pakolaisstatuksen jo ennen maahan tuloaan. He tulevat usein pakolaisleireiltä.

Maahanmuuttaja on maasta toiseen muuttava henkilö. Tämä yleiskäsite kuvaa kaikkia eri perustein muuttavia ihmisiä. Esimerkiksi turismi ja opiskelijavaihto jäävät kuitenkin maahanmuuton ulkopuolelle.