Kuolemantuomio

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Kuolemantuomio

Kuolemanrangaistusta on historian eri vaiheissa käytetty lähes kaikissa maailman maissa. Nykyään se on monin paikoin kielletty, ja esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus kieltää kuolemanrangaistuksen käytön.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä perusteluja löydätte kuolemanrangaistuksen kieltämiselle? Entä sen puolustamiselle?
  • Missä maissa kuolemanrangaistusta edelleen käytetään? Millaisista rikoksista?

Pohtikaa, mitkä asiat puhuvat sen puolesta ja mitkä sitä vastaan, että kuolemanrangaistuksella olisi rikoksia ehkäisevä vaikutus.