Kuolemantuomio

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Kuolemanrangaistusta on historian eri vaiheissa käytetty lähes kaikissa maailman maissa. Nykyään se on monin paikoin kielletty, ja esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus kieltää kuolemanrangaistuksen käytön.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä perusteluja löydätte kuolemanrangaistuksen kieltämiselle? Entä sen puolustamiselle?
  • Missä maissa kuolemanrangaistusta edelleen käytetään? Millaisista rikoksista?

Pohtikaa, mitkä asiat puhuvat sen puolesta ja mitkä sitä vastaan, että kuolemanrangaistuksella olisi rikoksia ehkäisevä vaikutus.