Lain ja tapakulttuurin ristiriita

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Joskus kansalliset lait ja ihmisoikeudet sekä tapakulttuuriin liittyvät perinteet tai uskonnolliseen vakaumukseen perustuvat tavat voivat olla ristiriidassa keskenään. Pohtikaa, missä tilanteissa konflikteja saattaa aiheutua. Listatkaa esimerkkejä sekä esittäkää perusteluja puolin ja toisin asioihin liittyen.

Pohtikaa esimerkiksi:

  • Ympärileikkauksen suhdetta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen
  • Oikeutta käyttää kasvot peittävää huntua julkisissa tiloissa
  • Juhlapäiviin liittyvien perinteiden huomioimista työelämässä

Millaisia vapauksia olisitte valmiit sallimaan perinteiden tai uskonnon nojalla? Millaisia arkeenne vaikuttavia perinteitä omaan taustaanne liittyy?