Lapsityövoima

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Lapsityö

Lapsityövoiman käyttö on maailmanlaajuinen ilmiö. Noin joka viides maailman lapsi tekee työtä. Kaikki lasten tekemä työ ei kuitenkaan ole lapsityövoiman hyväksikäyttöä.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Minkälaista työtä lapset voivat Lapsen oikeuksien sopimuksen (artikla 7) perusteella tehdä?
  • Mitä eroa on lapsen tekemällä työllä ja lapsityöllä?
  • Mistä lapsityövoiman käyttö johtuu?
  • Miten lapsityövoiman käyttöä voitaisiin vähentää?
  • Minkälaista työtä lapset Suomessa tekevät?