Minun oikeuteni

  • 30–60 min
  • Ryhmätehtävä
  • Ihmisoikeuskortit

Tulosta ja leikkaa IHMISOIKEUSKORTIT (pdf). Jaa ryhmä 4–6 hengen pienryhmiin. Jaa yksi korttisarja jokaiselle ryhmälle.

Pyydä osallistujia levittämään kortit pöydälle tekstipuoli ylöspäin. Tutkikaa yhdessä kortteja ja valitkaa niistä yhtä monta kuin ryhmässänne on jäseniä. Valintoja ei tarvitse perustella. Jakakaa tämän jälkeen valitsemistanne korteista yksi jokaiselle ryhmän jäsenelle.

Pohtikaa jokaisen oikeuden kohdalla, mitä sen toteutuminen tarkoittaa teidän kohdallanne. Kirjoittakaa ylös, millaisia velvollisuuksia valitun oikeuden toteutumiseen liittyy. Kenen tulisi mielestänne edistää kyseisen oikeuden toteutumista ja millaisin toimenpitein sitä pitäisi edistää?

Pohtikaa lopuksi, mitä valittujen oikeuksien toteutuminen vaatii teiltä. Edellytetäänkö teiltä itseltänne jotain suhteessa muihin ihmisiin, jotta oikeudet toteutuisivat? Entä muilta läheisiltänne ja yhteiskunnan eri toimijoilta?

Oletteko olleet tilanteessa, jossa jokin valitsemanne oikeus ei ole toteutunut? Mitä tapahtui? Mitä jos oikeutta ei olisi lainkaan? Miten elämänne muuttuisi?