Nuorena tehtävä työ

Tutustukaa työaikalainsäädäntöön ja lakiin nuorista työntekijöistä. Miten laki säätelee nuoren tekemää työtä? Kirjatkaa keskeisimmät huomionne.

Keskustelkaa yhdessä lain säännöksistä:

  • Miksi ne on laadittu?
  • Pidättekö niitä hyvinä?
  • Oletteko itse olleet jo töissä? Jos, niin täyttyivätkö lain vaatimukset kohdallasi?
  • Olivatko työskentelyolosuhteet ja -ehdot mielestäsi oikeudenmukaiset?