Syyttömyysolettama

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Ihmisoikeuksien julistuksen artiklat 8–11 liittyvät kaikki oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja mielivaltaisen pidätyksen kieltoon. Lukekaa artiklat ja pohtikaa, mitä ne tarkoittavat.

Syyttömyysolettama

Syyttömyysolettama on periaate, jonka mukaan todistustaakka rikosasiassa kuuluu aina syyttäjälle ja jonka mukaan jokaista, todennäköisin syin epäiltyäkin, on pidettävä syyttömänä. Syyttömyyttä ei tarvitse todistaa.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä seurauksia sillä olisi, jos tästä periaatteesta luovuttaisiin?
  • Mitä mieltä olette, pitäisikö todistustaakka ulottaa myös arjen tilanteisiin, kuten kiusaamiseen koulussa tai työpaikoilla?