Oikeudet arjessa

Tutustua ihmisoikeuksien sisältöihin ja ymmärtää oikeuksien välistä keskinäisriippuvuutta.

  • 30–90 min
  • Ryhmätehtävä
  • Ihmisoikeuskortit, teippiä/sinitarraa, kyniä, paperia

Jaa ryhmä 4–6 hengen pienryhmiin. Tulosta ja leikkaa IHMISOIKEUSKORTIT (pdf). Jaa yksi korttisarja jokaiselle ryhmälle.

Pyydä osallistujia levittämään kortit pöydälle tekstipuoli ylöspäin. Tutkikaa yhdessä kortteja ja valitkaa niistä mielestänne kymmenen tärkeintä.

Miettikää, mitä valitut oikeudet tarkoittavat arjessa. Pohtikaa, millaisia asioita oikeus sisältää ja mitä toimenpiteitä niiden saavuttaminen edellyttää. Kenen tulisi mielestänne turvata valittujen oikeuksien toteutuminen? Listatkaa asiat paperille jokaisen oikeuden kohdalta erikseen.

Pohtikaa lopuksi oikeuksien toteutumista omalla kohdallanne. Oletteko olleet tilanteessa, jossa jokin valitsemanne oikeus ei ole toteutunut? Mitä tapahtui?

Vinkki! Laatikaa valitsemienne oikeuksien osalta vetoomus kuntapäättäjille tai kansanedustajille. Mitä toimenpiteitä tulisi mielestänne tehdä, jotta tärkeimmät ihmisoikeudet toteutuvat jokaisen ihmisen kohdalla?