Oikeus äänestää ja asettua ehdolle

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Äänestäminen ja ehdolle asettuminen vaaleissa on tehokas tapa vaikuttaa päätöksentekoon. Vaikkei oma ehdokas voittaisikaan, osallistumisella on merkitystä.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä millaisia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoa lapsilla ja nuorilla on:

  • koulussanne
  • asuinalueellanne
  • paikkakunnallanne

Oletko itse ollut mukana esimerkiksi:

  • koulusi oppilaskuntatoiminnassa
  • kuntasi nuorisovaltuuston toiminnassa

Pohtikaa, millaisilla muilla vaikuttamisen keinoilla voisitte edistää tärkeiksi kokemianne asioita.