Oikeus asumiseen

  • 20–40 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Ihmisoikeussopimusten mukaisesti jokaisella tulisi olla oikeus tyydyttävään elintasoon, joka käsittää sopivan asunnon.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Onko Suomessa asunnottomia?
  • Mistä asunnottumuus saattaa johtua?
  • Millaisia toimenpiteitä esittäisitte tilanteen korjaamiseksi?

Tutustukaa Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen toimintaan. Onko paikkakunnallasi järjestetty tempauksia YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä (17.10.)? Miten sinä voisit osallistua tapahtumaan?