Oikeus elämään

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Oikeus elämään on ihmisoikeuksien keskeinen lähtökohta. Ihmisoikeussopimuksissa ei kuitenkaan oteta kantaa ihmiselämän alkupisteeseen* eikä säädetä sen päättymisestä. Näihin kysymyksiin liittyy kuitenkin monia oikeudellisia ja eettisiä pohdintoja, joista ei olla aina yhtä mieltä.

Tutustukaa YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja alueellisiin ihmisoikeussopimuksiin pareittain tai pienryhmissä.

  • Tutkikaa, miten sopimukset määrittelevät oikeuden elämään. Ketä se koskee?
  • Pohtikaa, miten tulkinnat esimerkiksi ehkäisystä ovat vaikuttaneet määritelmään ihmiselämän alkupisteestä.
  • Mitä oikeudellisia ja eettisiä haasteita kysymykseen liittyy?

 

*poikkeuksena Amerikan unionin alueellinen ihmisoikeussopimus, jossa ihmiselämän katsotaan alkavan hedelmöittymisestä.