Oikeus hyvään kuolemaan?

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Eutanasia

Eutanasia eli armokuolema herättää kysymyksiä ihmiselämän ja ihmisarvon määrittelystä.

Hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotestamentissa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Minkälaisia moraalisia ja oikeudellisia ongelmia tähän mahdollisesti liittyy?
  • Mikä merkitys on potilaan omalla tahdolla, jos hän on hoitotestamentilla ilmaissut toivovansa luopumista hoitotoimenpiteistä, jotka ylläpitävät elintoimintoja keinotekoisesti?
  • Pohtikaa, tulisiko oikeuden hyvään kuolemaan olla turvattu ihmisoikeuksien näkökulmasta.