Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä
  • Paperia, erivärisiä kyniä

Ihmisoikeuksien julistuksen 24 artikla turvaa jokaiselle oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

Jaa jokaiselle oppilaalle kaksi paperiarkkia ja erivärisiä kyniä. Piirtäkää paperille kelloa kuvastava ympyrä. Arvioikaa siihen, miten paljon käytätte vuorokaudessa aikaa opiskeluun, harrastuksiin, arkirutiineihin, virkistäytymiseen ja lepoon. Mihin muuhun aikaa kuluu?

  • Piirrä ympyrään eri ajankäytön osa-alueita kuvaavat sektorit.

Piirrä toiselle paperille uusi ympyrä. Jaottele siihen sektorit sen mukaan, paljonko aikaa haluaisit käyttää eri asioihin. Vertaa ympyröitä. Mitä huomaat?