Oikeus nauttia kulttuurista

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Osallistuminen kulttuurielämään

Jokaisella on oikeus osallistua vapaasti yhteiskunnan kulttuuri- ja sivistyselämään. Osallistua voi niin toteuttajana kuin seuraajana.

  • Minkälaisiin kulttuuritapahtumiin sinä olet osallistunut?
  • Millaisiin tapahtumiin haluaisit osallistua tulevaisuudessa?
  • Oletko ollut mukana toteuttamassa jotain kulttuuritapahtumaa? Millaisessa roolissa?
  • Tuleeko mieleesi tilanteita, joissa kulttuuritapahtumiin osallistumisesi voitaisiin evätä?