Koululaisena Suomessa

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Oikeus opetukseen on turvattu ihmisoikeusjulistuksen artiklassa 26.

Suomessa kaikilla lapsilla on jo pitkään ollut mahdollisuus saada opetusta. Aina näin ei ole ollut.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Miten suomalainen koulujärjestelmä on kehittynyt?
  • Milloin nykyinen peruskoulujärjestelmä laadittiin?
  • Miten opetus on muuttunut kuluneiden 20, 50 ja 100 vuoden kuluessa?