Oikeus osallistua vaaleihin

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa on keskeinen demokraattiseen yhteiskuntajärjestelmään kuuluva perusoikeus.

Tutustukaa Suomen perustuslain säädöksiin vaali- ja osallistumisoikeuksista (14§), vaalikelpoisuudesta (27§) ja tasavallan presidentin valinnasta (§54).

Selvittäkää, ketkä ovat oikeutettuja äänestämään ja asettumaan ehdolle eduskunta-, kunnallis- ja presidentin vaaleissa. Mitä havaitsette?