Kohtuullinen toimeentulo ja riittävä elintaso

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Oikeus riittävään elintasoon ja kohtuulliseen toimeentuloon on turvattu Ihmisoikeuksien julistuksen 25. artiklassa

Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä, mitä mielestänne kuuluu riittävään elintasoon ja kohtuulliseen toimeentuloon.

  • Aloittakaa yksittäisen henkilön näkökulmasta. Piirtäkää isolle paperille ihmishahmo ja lisätkää kuvaan asioita, joita henkilö tarvitsee elääkseen. Kuvitelkaa hänen asuvan Suomessa.
  • Mitkä ovat välttämättömyyksiä? Mistä kuvaamanne henkilö voisi tarpeen vaatiessa luopua?
  • Jatkakaa piirrostanne ja sijoittakaa henkilö toiseen maahan, eri puolelle maapalloa. Muuttuko listauksenne elämän perustarpeista?
  • Mitä havaitsette? Keskustelkaa havainnoistanne.