Oikeus riittävään ravintoon

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Maailman ravintovarat jakautuvat tällä hetkellä hyvin epätasaisesti. Toisaalla ruuan tuotanto ja kulutus on ylimitoitettua, toisaalla kärsitään nälästä ja heikkolaatuisen ravinnon aiheuttamasta aliravitsemuksesta.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä:

  • Mikä on nälän ja aliravitsemuksen määritelmä?
  • Voiko ylipainoinen olla aliravittu?
  • Miten ruuantuotanto tällä hetkellä maailmassa jakautuu?
  • Miten ravinnon epätasaiseen jakautumiseen voitaisiin vaikuttaa?

Materiaalia ja lisätietoa löydätte Maailman elintarvikeohjelman, WFP:n, sivuilta.