Oikeus terveyteen

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Oikeus terveyteen ja turvaan sairauden tai tapaturman sattuessa on turvattu Ihmisoikeuksien julistuksen artiklassa 25.

Jokaisella on oikeus nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä. Äideillä ja lapsilla on lisäksi oikeus erityiseen huoltoon ja apuun.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Millaisia toimia hyvän terveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää?
  • Miten sinä hoidat omaa terveyttäsi?
  • Millaisin toimin yhteiskunta tukee terveyden ylläpitämistä ja sairauden hoitoa?

Ottakaa selvää, miten oikeus käyttää yhteiskunnan ylläpitämiä terveyspalveluita toteutuu Suomessa. Onko kaikilla samat mahdollisuudet hoivaan ja huolenpitoon?

Selvittäkää, millaisia järjestelmiä on luotu muualla maailmassa.